Wat is Reiki?

Reiki is genezende energie. Die energie geef je door je handen op iemands pijnlijke plek(ken) te leggen en als de betreffende persoon het nodig heeft, zal de genezende energie direct op die plek(ken) gaan stromen. Het is dus een soort magnetiseren of handoplegging, m.a.w. het overbrengen van de genezende energie van de therapeut naar de cliënt.

Je kunt iemand ook op afstand Reiki geven, alhoewel een directe behandeling prettiger werkt. Reiki geven gaat door kleding heen; die hoef je dus nooit uit te trekken. Een behandeling duurt tussen 20 en 50 minuten.

Je handen op een pijnlijke plek leggen is een eigenlijk automatische reactie (denk maar aan de ouder die zijn/haar hand gelijk op de plek legt waar het bij een kind pijn doet). Je geeft dan bescherming en ook helende energie. Helaas zijn we, doordat de westerse samenleving zo rationeel is geworden, deze toepassingsmogelijkheid vergeten.

De Reiki die gegeven wordt, is in de traditie van Mikao Usui (de grondlegger van de hedendaagse Reiki) en zijn ideeën. Mikao Usui leefde 1865 tot 1926.